Haluatko pelastaa Puulan?

Tehdään yhdessä konkreettisia tekoja Suomen luonnon eteen. Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua ja retkeilyä Päijänteellä ja sen ympäristössä. Säätiö hankkii lahjoitusvaroin saaria, metsiä ja suoalueita suojeluun ja saa alueita myös lahjoituksina.

Pelastetaan Puula -kampanjakeräys

Puula

Runsassaarinen Puula sijaitsee Etelä-Savossa, Mikkelin luoteispuolella. Hyvin sokkeloinen ja rosoinen Puula on kooltaan runsaat 300 neliökilometriä. Myös Puulavedeksi (Puulaves) toisinaan kutsutun järven veden laatu on pääasiassa hyvä. Järvi on niukkaravinteinen, karu ja kirkasvesinen. Puulan kuuluisat kalavedet sisältävät muikkuja, järvilohta, madetta ja ahventa. Puulavedestä löytyy myös järvitaimenten lisääntymispaikkoja.

Puula on loistava retkeilykohde, luonnonkaunista erämaata ja kuvankaunista järvimaisemaa. Liikutaanpa kanootilla tai jalkapatikassa, Puulalta löytyy kaikille luontoa rakastavalle katseltavaa ja koettavaa. 

Viime vuosina veden laadun muutokset ovat kuitenkin herättäneet keskustelua. Muun muassa turvetuotannon valuma-alueilta järveen valuu eloperäisiä liuenneita aineita, humusta – vesi tummuu. Pelastetaan Puula kampanjakeräyksen välitavoitteena on kerätä 150 000 € vuoden 2023 loppuun mennessä. Lahjoitusvaroin säätiö hankkii suojeluun saaria, metsiä ja suoalueita.

Laskuri päivitetty 24.05.2024.

1

Aluetta suojelussa Puulalla

33134

Varoja lahjoitettu Puulalle

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS

Tutustu meihin

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS edistää luonnonsuojelua ja retkeilyä Päijänteen ympäristössä.

Kampanjan välitavoitteena on kerätä 100 000 € vuoden 2024 loppuun mennessä. Säätiö hankkii lahjoitusvaroin saaria, metsiä ja suoalueita suojeluun. Otamme vastaan myös maa-alueita ja testamentteja.

1

Aluetta suojelussa Puulalla

33134

Varoja lahjoitettu Puulalle

Näin teet lahjoituksen

Rahalahjoituksia Puulan suojeluun voi tehdä Päijänteen Luonnonperintösäätiön keräystilille:
FI21 3131 1002 3335 51 viitteellä / viestillä Puula-keräys. Saaja: Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS.
Kaikki tälle rahankeräystilille lahjoitetut varat käytetään 100 % suojelualueiden hankintaan Puulalta. Rahankeräyslupa RA-2020/701.

Puula-visa

Tukemiseen käytettävät varat

Näin lahjoituksesi auttaa

Pidetään vesistö puhtaana

Ei anneta veden laadun heikentyä ja eloperäisten aineiden samentaa ja rehevöittää vettä. Ranta-alueita suojelun piiriin.

Parannetaan ilmanlaatua

Metsien suojelu on hälyttävän heikolla tasolla. Saaria on hakkuu-uhan alla ja avohakkuista on ikäviä kokemuksia viime vuosilta.

Annetaan eläinten voida hyvin

Suomessa on 2 668 uhanalaista lajia. Luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi suojeltuja alueita on liian vähän ja ne ovat liian pieniä.

Tukijoita

Korppivuori (Kuva: Mikael Torppa).

Muisto tuleville sukupolville

”Toivon, että elokuvani säilyvät tuleville sukupolville muistoksi siitä, millaista luonto on juuri nyt. Lisäksi toivon, että voisimme säilyttää yhteiseksi perinnöksi myös palan aitoa, kaunista Suomen luontoa.
Siksi olemme perustaneet Päijänteen Luonnonperintösäätiön (www.plups.fi) kanssa rahaston, jonne kerättävät lahjoitusvarat käytetään luonnonsuojelualueiden perustamiseen Puulaveden erämaa-alueille. Toivon, että teemme yhdessä konkreettisia tekoja Suomen luonnon eteen.”

Näin voimme auttaa

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS on käynnistänyt pitkäkestoisen kampanjan yhdessä ohjaaja ja tuottaja Marko Röhrin kanssa Puulaveden erämaa-alueen arvokkaan luonnon suojelemiseksi.

Olemme saaneet lahjoituksena ensimmäisen maa-alueen Puulavedeltä. Pekka Louhivuoren perikunta lahjoitti säätiölle jylhänkomean Luvevuoren Haapasaaren länsipuolelta. Alue on puolen hehtaarin kokoinen ja luonnontilainen.

Mietitkö näitä asioita?

Tässä on kysymyksiä ja vastauksia koskien Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS:in Puulavesi-kampanjaa.

 • Puulavesi on harvinaisen hyvin säilynyt helmi järveksi. Puula on monille rakas retkipaikka. Järven rannoilla ei ole isoja kaupunkeja tai teollisuuslaitoksia, joten järven tila on pysynyt hyvänä. Suuri osa keski-Puulasta on Natura-aluetta. Tiukasti suojeltuja alueita tarvitaan lisää.
 • Metsien suojelun taso Suomessa on hälyttävällä tasolla: Pysyvästi hakkuilta suojeltua kasvullista metsämaata on koko Suomessa 6 %. Etelä-Suomen tilanne on vielä heikompi: Hyvin puuta kasvavasta metsäalasta on suojeltu vain 3 %.
 • Sokkeloisella Puulalla on laskettu olevan 1659 saarta. Saarten avohakkuista on ikäviä kokemuksia viime vuosilta. Puula ei saa menettää omaleimaista ilmettään. Erämaa-Puulalla on paljon ranta-alueita suojelun piirissä, mutta suuret alueet saarissa ovat hakkuu-uhan alla.
 • Luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi suojeltuja alueita on liian vähän ja ne ovat liian pieniä. Lisäksi ne ovat kaukana toisistaan, eli huonosti toisiinsa kytkeytyneitä. Suuret ja toisiaan lähellä olevat suojelualueet ovat aina “se parhain vaihtoehto”.
 • Asiantuntijoiden arvioiden mukaan Suomessa on peräti 2 668 uhanalaista lajia.  Enemmistö uhanalaisista lajeista (31 %) elää metsissä; on peräti 833 uhanalaista metsälajia (Punainen lista 2019).
 • Esimerkiksi elintärkeän lahopuun vähentyminen on ollut monille lajeille kohtalokasta. Näitä lajeja ovat muun muassa sammalet, sienet, hyönteiset ja hyönteisiä syövät eläimet.
 • Turvetuotanto ja metsien ojitus Puulan valuma-alueella uhkaavat kirkasvetistä ja luonnostaan niukkaravinteista järveä. Ravinteet ruokkivat perustuotantoa, ja humusaineet samentavat vettä.
 • Keräyksestä saamamme tuoton käytämme täysimääräisesti alueiden suojeluun Puulalla. Kampanjan välitavoitteena on kerätä 150 000 € vuoden 2022 aikana.
 • Pelastetaan Puula -kampanja on Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS:in keräys (Rahankeräyslupa RA-2020/701). Marko Röhr ja MRP ovat yhteistyökumppaneita kampanjassa.
 • Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS edistää luonnonsuojelua ja retkeilyä Päijänteen ympäristössä, myös Puulalla. Säätiö on hankkinut lahjoitusvaroilla tai saanut lahjoituksena 23 aluetta; rantametsiä sekä saari- ja suoalueita, joiden yhteispinta-ala on 531 hehtaaria. Rakentamatonta rantaviivaa luontokohteilla on yhteensä runsaat 14,4  kilometriä. Tutustu säätiöön: https://plups.fi
 • Lahjoitusvarat käytetään täysimääräisesti (100 %) suojelualueiden hankintaan
 • Pelastetaan Puula -kampanja alkoi 02.12.2021 Marko Röhrin 60-vuotispäiviltä. Järjestimme syntymäpäivien kunniaksi Tunturin Tarina -elokuvan kutsuvierasnäytöksen. Kampanja jatkuu toistaiseksi – mitä enemmän saamme kerättyä rahaa sitä enemmän saamme alueita suojeluun Puulavedeltä
 • Voit tehdä lahjoituksen nettisivullamme pelastetaanpuula.fi
 • Voit jakaa Pelastetaan Puula -kampanjan mainoksia somessa ja kannustaa ystäväsi mukaan suojeluun.
 • Voit lahjoittaa tai myydä meille omistamaasi metsää, suota tai vaikkapa saaren Puulan alueelta suojeltavaksi.